logo min
USŁUGA CZAS CENA 1 CENA 2
Konsultacja / Pierwsze spotkanie 50 minut 180 zł 200 zł
Fizjoterapia 50 minut 150 zł 170 zł
Diagnostyka metodą TIMP 50 minut 150 zł 170 zł
Bandaż potrzebny do terapii stóp   10 zł 10 zł
Plastrowanie (Kinesiology Taping)   w cenie w cenie

UWAGA!

Cena 1: Gdańsk

Cena 2: Sopot / Gdynia / Banino / Straszyn

--

Na każde kolejne zajęcia fizjoterapeutyczne, które odbywają się po 10 spotkaniu udzielany jest rabat w wysokości 10%.

--

Diagnostyka metodą TIMP: jest to spotkanie w domu pacjenta trwające do 50 minut. Następnie opracowanie uzyskanych wyników i przekazanie ich rodzicowi (najpóźniej następnego dnia po badaniu).

Konsultacja fizjoterapeutyczna / Pierwsze spotkanie

spotkanie podczas którego dokonywana jest ocena neurorozwojowa dziecka, instruktaż rodziców z zakresu prawidłowej pielęgnacji dziecka oraz stymulacji jego rozwoju.

TIMP

to test, który bada funkcjonalne zachowanie dziecka (od 34 tygodnia wieku postmenstrualnego do 4 miesiąca życia po terminie urodzenia). Ocenia postawę i umiejętności ruchowe potrzebne dziecku w jego codziennym funkcjonowaniu. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny zmiany aktywności motorycznej dziecka wraz z upływem czasu, identyfikacja dzieci wysokiego ryzyka.

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl'a

metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka i małego dziecka. Stosuje się ją u wczesniaków, noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Metoda polega na ocenie jakości ruchu dziecka w jego spontanicznej aktywności. Zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność i możliwość uzyskania obiektywnej diagnozy, skutecznej w 98%. Ponadto jest bezbolesna i bezstresowa dla dziecka. Stanowi bardzo wiarygodne narzędzie diagnostyczne - jedno z najważniejszych stosowanych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Wczesna interwencja

jest to wczesne kompleksowe i wielokierunkowe oddziaływanie na rozwój dziecka, u którego stwierdzono deficyty, bądź też podejrzewa się zagrożenie niepełnosprawnością.
Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju.

Terapia stóp

oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy m.in. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, stopy o obniżonych łukach.
W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Koncepcja PNF

czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - powstała dzięki współpracy neurofizjologa dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggi Knott; jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, ktrego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu.

Koncepcja NDT-Bobath

 

pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka objętego terapią, tak by mogło ono uzyskać niezależność w życiu na tyle, na ile pozwala mu na to istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Aktualności